AFM legt handel in New Sources Energy stil na faillissement directeur

Topman Frans Wieringa per direct weg bij het bedrijf. Curator signaleert onbehoorlijk bestuur bij een vennootschap van hem.