Werkloosheid daalt verder, behalve in de bankensector

In februari zat nog 5,3% van beroepsbevolking zonder werk. Vanuit de bankensector groeit juist aantal uitkeringen.