Accountantscontrole Big Four vertoont nog steeds gebreken

Vertrouwelijk onderzoek AFM naar controledossiers laat geen duidelijke verbeteringen zien