ING en EIB trekken honderden miljoenen uit voor mkb Benelux

Kredietinjectie in Benelux-leningsfaciliteit van €700 mln. Helft gaat naar Nederlandse bedrijven.