Brussel creëert gelijk speelveld voor bestrijding van bedrijfskartels

Nationale mededingingsautoriteiten kunnen beter met elkaar samenwerken als zij dezelfde bevoegdheden krijgen.