Commissarissen beoordelen het liefst zichzelf

Bedrijfstoezichthouders rapporteren amper over hun eigen functioneren en schakelen zelden een externe beoordelaar in