Onder New Skool Media kan Elsevier ook cruises organiseren

Merkextensies moeten bij jonge uitgever van tijdschriften compensatie bieden voor oplages die onder druk staan.