Positie pensioenfondsen in maart niet veranderd

De financiële positie van pensioenfondsen is in maart nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde dekkingsgraad bleef op 104 procent steken.