Barnier: Britten moeten eerst 'uitsluitend' over scheiding praten

Parallel onderhandelen over boedelscheiding en handelsakkoord is volgens EU-onderhandelaar een ‘zeer riskante werkmethode’.