Forse stijging luchtvrachtvervoer door handel in chips

De vraag naar vrachtvervoer door de lucht is in februari sterk toegenomen, met name dankzij een aantrekkende handel in chips en andere onderdelen voor hoogwaardige consumentenelektronica.