Staken mag geen lagere WW-uitkering opleveren

Als werknemers staken mag dit geen indirect gevolg hebben voor de werkloosheidsuitkering.