Draghi ziet nog niks in aanhalen van monetaire teugels

Inflatie geeft nog geen aanleiding tot herziening, aldus president van de ECB.