Raad van State: verworvenheden democratie in gevaar

Vicepresident Donner maakt zich zorgen over het uit elkaar lopen van de democratie en de rechtsstaat en waarschuwt voor het afbrokkelen van de vertegenwoordigende democratie.