Weer meer olie- en gasplatforms in Verenigde Staten

Door technologische verbeteringen dalen de winningskosten, zodat Amerikanen bij steeds lagere prijzen goede rendementen kunnen behalen.