Mes in bonus van Barclays-ceo na inmenging in klokkenluiderszaak

Britse toezichthouders hebben zich ook op de kwestie bij de bank gestort.