Minderjarige ontvanger pgb niet meer aansprakelijk voor schuld

Ontvangers van een persoonsgebonden budget (pgb) worden in de toekomst niet meer opgezadeld met een schuld als die is ontstaan toen zij minderjarig waren.