Topambtenaren: Nieuw kabinet moet zorgkosten beperken via akkoorden

Zonder maatregelen stijgen de zorguitgaven met € 9 mrd in de komende kabinetsperiode, ofwel 3,4% per jaar. Dat is fors meer dan de economische groei.