Geen belastingherziening in coalitie VVD, CDA, D66 en GroenLinks

Praktische bezwaren en inhoudelijke verschillen staan belastinghervorming in de weg.