Brill koestert zijn zelfstandigheid sinds 1683

Directeur Herman Pabbruwe van kleine aan de beurs genoteerde uitgeverij: ‘Deze kip is helemaal niet klaar voor de soep.’