Hof gelast strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM

Duidelijkheid gewenst of NAM schuldig is aan ‘beschadiging van woningen waardoor levensgevaar te duchten is’.