Grieks begrotingsoverschot veel hoger dan gepland

Athene noteert een overschot op de lopende begroting van 3,9% van het bbp voor 2016, hoger dan met schuldeisers was afgesproken