Begrotingstekort eurolanden geslonken in 2016

Het begrotingstekort van de eurolanden is in 2016 verlaagd naar 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2015 bedroeg het tekort nog 2,1 procent.