‘Overheid stelt te hoge eisen aan zelfredzaamheid van burgers’

De huidige ‘participatiesamenleving’ vraagt wel heel veel van burgers, waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.