In zoektocht naar politiek resultaat stelt Trump belastingverlaging in vooruitzicht

Winstbelasting van 35% naar 15% en prikkel om overzees geparkeerde winsten terug te halen naar VS