Kritiek op derde jaar WW: ‘Onverstandig bij economische voorspoed’

Werkgevers en vakbonden geven ouderen weer langer recht op een werkloosheidsuitkering, juist nu de werkgelegenheid toeneemt.