Kredietverlening in eurozone sinds kredietcrisis niet zo hoog

De Europese banken hebben hun kredietportefeuille in maart met €34 mrd uitgebreid. De drukte aan het bankloket wijst erop dat de economische groei op stoom blijft en wellicht nog wat versnelt.