Ook woningcorporaties kunnen geen accountant meer vinden

Controle van de boeken is tijdrovender en dus duurder geworden na reeks van affaires, zoals Vestia