Plots hebben woekerklagers een nieuwe kans

Analyse | Recent arrest geeft klagers beleggingsverzekering nieuwe mogelijkheden