Conflict tussen beroepsorganisatie en accountantskantoor loopt uit de hand

Accountantskantoor verzet zich met succes tegen kwaliteitsbeoordeling door de NBA.