Europa moet haast maken bij een van zijn grootste ambities

Brussel wordt ongeduldig bij realiseren van een uniforme digitale markt.