Nieuw bestuur moet FNV uit het defensief halen

Bestuurskandidaten botsen over centraal overleg versus belangenbehartiging op de werkvloer.