E-mail- en privacywetgeving: wat mag wel en wat niet?

Een mailing stuur je uiteraard het liefst naar een zo groot mogelijk adressenbestand. Maar het gebruik van persoonsgegevens is aan scherpe regels gebonden, die geregeld veranderen. Hieronder de laatste stand van zaken.