Topbestuurder FNV weggestemd door leden

Bij FNV is donderdag een belangrijke bestuurder uit de top van de vakbeweging weggestemd. Ruud Kuin had zich op het FNV-congres wel herkiesbaar gesteld voor een nieuw termijn, maar bij de stemming in het ledenparlement werd hij niet herkozen.