‘Ook bij een vijandig bod moeten partijen eerst met elkaar praten’

Jacques Schraven wil meer bevoegdheden voor de AFM om partijen te dwingen tot een zorgvuldige samenwerking bij een overname.