Lidstaten krijgen stem bij handelsverdragen EU

Lidstaten moeten zich kunnen uitspreken over brede handelsverdragen die de Europese Unie met andere landen sluit. Afspraken over geschillenbeslechting en bepaalde investeringen moeten worden voorgelegd aan de 28 EU-lidstaten en hun parlementen.