Belangenclub ROA bindt consultants aan strengere kwaliteitseisen

Branchevereniging stelt keurmerk verplicht voor adviesbureaus, consultants moeten zich laten bijscholen