Aandeelhouders Shell wijzen voorstel voor duurzame doelen af

Aandeelhouders van Shell willen niet dat het olieconcern concrete doelen stelt voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.