Grafkosten stijgen door crematies en lagere sterfte

‘Niemand weet wat gangbare grafkosten zijn.’