Toezichthouders halen verbod winstuitkering zorgverzekeraars onderuit

Het wetsvoorstel kan leiden tot hogere premies voor verzekerden, zeggen DNB en de NZa. De Raad van State, de ACM en het kabinet uitten eerder harde kritiek op het voorstel, dat nu bij de Eerste Kamer ligt.