Meer loon voor jeugdzorgwerkers

30.000 jeugdzorgwerkers krijgen in twee jaar 3,65% meer salaris en twee keer een eenmalige uitkering.