Damen Shipyards mag werf Verolme overnemen

De overname van de scheepswerf Keppel Verolme door branchegenoot Damen Shipyards stuit niet op concurrentiebezwaren.