Rekenkamer: verkeerde suggestie gewekt over vertrekregeling Belastingdienst

College trekt boetekleed aan over suggestie van valsheid in geschrifte