Wiebes: ‘Valsheid in geschrifte’ betrof één geval

Rekenkamer erkent vergissing bij beschuldiging over antedatering van aanvraag exitpremie. Geen valsheid in geschrifte, maar coulance in toepassing regels wegens een sterfgeval.