Ex-kasbeheerder Vestia aansprakelijk voor schade derivaten

Een voormalige kasbeheerder van woningcorporatie Vestia is aansprakelijk voor de schade die de corporatie leed bij het afkopen van rentederivaten.