Sancties dreigen voor vliegmaatschappijen die staatssteun krijgen

Vliegmaatschappijen van buiten de EU die (financiële) steun van hun overheid krijgen, kunnen in de toekomst mogelijk op sancties rekenen.