Autorijder mag roetfilter en katalysator niet meer uitschakelen

Per 1 oktober komt er een verbod op het buiten werking stellen van emissiecontrolesystemen.