Verdubbeling datacentra in Amsterdam op til

Nu al telt de hoofdstad 188.000 m2 (zo’n 39 voetbalvelden) vol servers. Als het aan de branche ligt verdubbelt dat aantal.