Kabinetsformatie dreigt een herhaling van zetten te worden

Informateur Herman Tjeenk Willink geeft de hoop op een meerderheidskabinet niet op.