Kifid geeft renteklager meer ruimte

Klachteninstituut oordeelt in het voordeel van twee klanten die meenden dat hun bank ten onrechte de renteopslag op hun hypotheeklening had verhoogd.