Warmtenetten komen in Nederland moeizaam van de grond

Locale overheden missen bevoegdheden om gebruik van aardwarmte of restwarmte van fabrieken en afvalovens af te dwingen.